Kryta pływalnia, basen przy ŚCR w Czarnieckiej Górze - CZARNIECKA GÓRA

Przejdź do treści

Menu główne:

Kryta pływalnia, basen przy ŚCR w Czarnieckiej Górze

Organizacje

                                

Misja Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

„Niemożliwe uczynić możliwym”

DEKLARACJA                                                                                

W oparciu o przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 18 sierpnia 1992  roku
wraz z przepisami wykonawczymi, mając na uwadze zdrowie, samopoczucie, potrzeby społeczne i psychofizyczne naszych   pacjentów   deklarujemy,  że  nasz profesjonalizm i rodzinna atmosfera Centrum pozwalają  na uzyskanie zaufania  i  zadowolenia każdego pacjenta.

                                                                                                        (strona internetowa ŚCR)         
Początków Ś.C.R. należy szukać w roku 1891, kiedy to doktor Michał Misiewicz założył w Czarnieckiej Górze sanatorium przyrodolecznicze, a jego rozwój datuje się od roku 1905 i trwa do wybuchu wojny. Wznawia swoją działalność w:

   1946-1953 r.
– Dom Wypoczynkowy dla Lekarzy i Farmaceutów,

   
1954-1955 r. – Państwowy Dom Zdrowia dla Dzieci

   
1956-1971 r. – Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci,

   
1972-1975 r. – Wojewódzki Szpital Rehabilitacji Leczniczej,

   
1975-1989 r. – Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem,

  
1989-1995 r –  kapitalny remont obiektu,

   
1995 r.         – wznawia działalność pod nazwą Wojewódzki  Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,

   
24 listopada 1998 r. - postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Gospodarczy –  jako Samodzielny Publiczny ZOZ.
Organem założycielskim jest  Wojewoda Kielecki, a sprawującym nadzór Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,

    
6 maja 2002 r. zmienia nazwę na Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji. Nazwa obowiązuje obecnie.


Galeria fotografii

Kontakt:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43
26-220 Stąporków
woj. świętokrzyskie
Polska


e-mail:  worehab@neostrada.pl

  tel: 0-41 37 41 163
  fax: 0-41 37 41 162

Strona internetowa
ŚCR: kliknij>

Copyright 2011-2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego