Plan Czarnieckiej Góry - nazwy ulic - CZARNIECKA GÓRA niezapomniane uzdrowisko

www.czarniecka-gora.pl
CZARNIECKA GÓRA
(nie)zapomniane uzdrowisko
Przejdź do treści

Plan Czarnieckiej Góry - nazwy ulic


Szanowni Mieszkańcy wsi CZARNIECKA GÓRA!


    W okresie przedwojennym we wsi letniskowej (osiedlu letniskowym) Czarniecka Góra istniały nazwy ulic. Na załączonej poniżej mapie z 1933 r. widać, że była ul. Podgórna, Dworcowa, Słoneczna, Fabryczna, Zdrojowa, Parkowa, Nadrzeczna itp.  Prawdopodobnie po wojnie po zmianach administracyjnych z nich zrezygnowano i w adresie meldunkowym można było jedynie wpisać: Czarniecka Góra nr... .
Wieś straciła na prestiżu, dlatego obecnie staramy się, jako mieszkańcy tej pięknej miejscowości, w porozumieniu z Sołtysem wrócić do nazewnictwa sprzed II w. św. (z drobnymi korektami) i miejmy nadzieję, że projekt nadania nazw ulicom w Czarnieckiej Górze uda się przeforsować na szczeblu gminnym.
    Numeracja domów w Czarnieckiej Górze jest zróżnicowana. W związku z obecnym rozwojem infrastruktury, jak również tym planowanym w przyszłości, wręcz konieczne jest nadanie poszczególnym ulicom nazwy.  
    Nadanie nazw ulicom  ważne jest ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Ułatwi ono dojazd karetek pogotowia, straży, policji. Ile razy zdarzało się, że trzeba było chorego zostawić w domu i wychodzić na ulicę przy dawnym barze "Jagódka" (obecnie funkcjonuje tam sklep GS) i kierować karetkę we właściwe miejsce.
Poza tym wielu mnieszkańców korzysta z internetowych dostaw poprzez kuriera. Brak nazwy ulicy utrudnia szybką dostawę. Wiąże się to też z wypełnianiem rubryk zamówienia, gdzie w formularzu jest "okienko": "podaj nazwę ulicy". Nie każdy system danej strony (np. bankowy) przyjmuje formularz bez podania nazwy ulicy.




Powyższe zamiany:

1. Nie spowodują konieczności wymiany dowodów osobistych z powodu zmiany adresu zameldowania, ponieważ z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), która znosi obowiązek zamieszczania w dowodzie osobistym adresu zameldowania na pobyt stały.
2. Spowodują natomiast konieczność wymiany innych dokumentów potwierdzających tożsamość, które zawierają adres zamieszkania:
• praw jazdy,
• dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów podlegających rejestracji,
• innych dokumentów, które zawierają adres zamieszkania (legitymacje członkowskie, klubowe, studenckie, szkolne).
Ponadto należy:
• dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem do właściwego urzędu skarbowego na druku ZAP-3,
• poinformować o zmianie adresu pracodawcę (dotyczy osób zatrudnionych),
• poinformować instytucje i urzędy o zmianie adresu zamieszkania (np. banki, ZUS, KRUS, firmy ubezpieczeniowe, media, itp.). Każdy mieszkaniec musi indywidualnie przeanalizować, jakie instytucje ma obowiązek poinformować,
• jeśli ktoś posiada skrytkę pocztową - powinien poinformować urząd pocztowy, by korespondencja przychodzącą na „nowy" adres również trafiała do tej skrytki.
3. Przedsiębiorcy i rolnicy w związku ze zmianą adresu firmy lub gospodarstwa zobowiązani są poinformować właściwe instytucje lub dokonać przewidzianych prawem aktualizacji – CEiDG, ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, KRS, agencje rządowe, np. ARiMR, ANR.

Prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać także o dokonaniu aktualizacji swoich materiałów firmowych i reklamowych - pieczęcie, papier firmowy, reklamy, strony internetowe, wizytówki.


Robert Sroka
kwiecień 2017

Projekt nazw ulic
Mapa z 1933 r.
Copyright 2011-2019
Wróć do spisu treści